ŁZG ŁĘCZYCA S.A.

Jeden z najlepszych producentów maszyn
i urządzeń przeróbczych oraz konstrukcji stalowych.
24 721 34 41

ŁZG ŁĘCZYCA S.A.


jest przodującym dostawcą kompletnych systemów i rozwiązań dla przemysłu przetwórczego skał i kruszyw naturalnych. Obsługujemy gałęzie przemysłu wykorzystujące procesy przesiewania, kruszenia skał i ich transportu. Spełniamy Państwa wymagania poczynając od doboru technologii do budowy kompletnych zakładów. Wszystkie urządzenia będące w planie produkcji Spółki charakteryzują się nowoczesną konstrukcją a uzyskiwane przez nie parametry techniczno-ruchowe, odpowiadają wymaganiom stawianym tego typu wyrobom przez krajowych i zagranicznych odbiorców.

Nasze urządzenia stosowane są w procesach klasyfikacji i uszlachetniania:
- kruszyw naturalnych i łamanych,
- innych surowców mineralnych takich jak węgiel, sól, rudy metali itp.,
- materiałów i produktów jak cement, nawozy, szkło, produkty rolno - spożywcze,
- odpadów przemysłowych np. żużel hutniczy, budowlanych, gruz z cegły itp.OFERUJEMY:
 • Dobór technologii zakładów przeróbczych.
 • Kompletne zakłady przeróbcze (pod klucz), łącznie z:
  - projektami budowlanymi i wykonawstwem,
  - projektowanie i wykonawstwo sterowania i automatyki z oprogramowaniem, pomiarami elektrycznymi, dokumentacją powykonawczą i szkoleniem załogi.
  * Przesiewacze, odwadniacze, płuczki i podajniki wibracyjne, zestawy sortujące do recyklingu.
 • Urządzenia transportu bliskiego:
 • przenośniki taśmowe do transportu materiału i kruszyw,
  - przenośniki taśmowe do transportu węgla i nadkładu w kopalniach.
 • Projektujemy i wykonujemy:
  - linie technologiczne do produkcji kruszyw, recyklingu odpadów komunalnych, konstrukcje stalowe i budowlane,
  - podzespoły i części maszyn i urządzeń.
 • Budowę Kompletnych Zakładów "pod klucz".
 • Świadczymy usługi w zakresie montażu i serwisu.

 •