ŁZG ŁĘCZYCA S.A.

Jeden z najlepszych producentów maszyn
i urządzeń przeróbczych oraz konstrukcji stalowych.
24 721 34 41

OFERUJEMY:

 • Dobór technologii zakładów przeróbczych
 • Kompletne zakłady przeróbcze (pod klucz), łącznie z:

 • - projektami budowlanymi i wykonawstwem
  - projektowanie i wykonawstwo sterowania i automatyki z oprogramowaniem, pomiarami elektrycznymi, dokumentacją powykonawczą i szkoleniem załogi.
 • Przesiewacze, odwadniacze, płuczki i podajniki wibracyjne, zestawy sortujące do recyklingu
 • Urządzenia transportu bliskiego:
 • - przenośniki taśmowe do transportu materiału i kruszyw
  - przenośniki taśmowe do transportu węgla i nadkładu w kopalniach
 • Projektujemy i wykonujemy
 • - linie technologiczne do produkcji kruszyw, recyklingu odpadów komunalnych, konstrukcje stalowe i budowlane.
  - podzespoły i części maszyn i urządzeń
 • Świadczymy usługi w zakresie montażu i serwisu
 • Budowę Kompletnych Zakładów „pod klucz”

PRZESIEWACZE WIBRACYJNE:Jedno, dwu i trzypokładowe przesiewacze wibracyjne typu WPB i WK są przeznaczone do wstępnej i końcowej klasyfikacji kruszywa i innych materiałów o średnim i drobnym uziarnieniu. Sprężyście podparte rzeszoto przesiewaczy wykonuje swobodny ruch drgający o trajektorii kołowej, wywołany napędem bezwładnościowym. Napęd stanowi wał o masach niewyważonych, łożyskowany w ścianach rzeszota, połączony przez sprzęgło elastyczne z silnikiem elektrycznym. Przesiewacze mogą być wyposażone w pokłady sit blaszanych, składanych, harfowych, poliuretanowych, gumowych. Drgania i pochylenie pokładów przesiewacza powodują silny podrzut, przesiewanie i transport. Wszystkie przesiewacze mogą być wyposażone w przekładnie pasowe, które umożliwiają dobranie optymalnych parametrów ruchu w zależności od wymagań procesu. Technologia połączeń typu HUCKBOLT w zasadniczy sposób wpływa na polepszenie walorów eksploatacyjnych przesiewaczy, które mogą być również produkowane z zastosowaniem śrub wytrzymałościowych jako elementów złącznych. W podparciach rzeszota obok tradycyjnie stosowanych sprężyn stalowych, na życzenie klienta mogą być stosowane zawieszenia oscylacyjne stalowo – gumowe typu ROSTA.

PRZESIEWACZE WIBRACYJNE PROSTOLINIOWE TYPU PWP:Jedno i dwupokładowe przesiewacze wibracyjne typu PWP przeznaczone są do klasyfikacji kruszywa i innych materiałów sypkich w procesach suchych i mokrych oraz do odwadniania, odmulania, spłukiwania itp. Przesiewacze są wyposażone w napędy bezwładnościowe (WB) mocowane w ścianach rzeszota. Wibrujące przeciwbieżne masy niewyważone napędów wywołują siły odśrodkowe, znoszące lub sumujące się w określonych położeniach wzbudzając ruch harmoniczny o trajektorii liniowej sprężyście podpartego rzeszota.

PRZESIEWACZE WIBRACYJNE ELIPTYCZNE TYPU PWE:Przesiewacze wibracyjne typu PWE - jedno, dwu i trzypokładowe, przeznaczone są do klasyfikacji kruszywa i innych materiałów sypkich. Stosowane mogą być także w procesie odwadniania. Przesiewacze te wyposażone są w dwa napędy bezwładnościowe mocowane w ścianach rzeszota i połączone sprzęgłem elastycznym z silnikami elektrycznymi. Przesiewacze te mogą być wyposażone w napędy bezwładnościowe WB - wskazane przy ścisłej zabudowie szeregowej przesiewaczy; w ścianach rzeszota wirujące przeciwbieżnie masy niewyważone napędów wywołują siły odśrodkowe, znoszące lub sumujące się w określonych położeniach wzbudzając ruch harmoniczny o trajektorii eliptycznej sprężyście podpartego rzeszota.

PRZESIEWACZE WIBRACYJNE ELIPTYCZNE TYPU SUW:Przesiewacze wibracyjne typu SUW (1 – pokładowe) przeznaczone są do klasyfikacji kruszywa i innych materiałów sypkich w procesach na „mokro” oraz odwadniania, odmulania, spłukiwania. Przesiewacze wyposażone są w dwa napędy bezwładnościowe(elektrowibratory)mocowane na belce poprzecznej rzeszota.

PRZENOŚNIKI TAŚMOWE

Stosowane są w różnych dziedzinach przemysłu do transportu materiałów sypkich, kruszyw kopalnianych, surowców mineralnych, surowców przemysłowych oraz innych materiałów. Przenośniki taśmowe dla górnictwa podziemnego i odkrywkowego Przenośniki stosowane do transportu urobku, nadkładu i gotowych produktów o szerokości taśmy B=400 ÷ B=2200mm.

Przenośnik trasy i przenośnik wybierający z pod kruszarki

Przenośniki pryzmujące

Przenośnik podający nadawę i przenośnik wybierający spod tunelu
Przenośnik zakrężny


Przenośniki ślimakowe (śrubowe).

Przeznaczenie do transport technologicznego materiałów sypkich. Transport odbywa się za pomocą obracającej się śruby wewnątrz koryta. Materiał może być transportowany w poziomie, skośnie lub w pionie. Zastosowanie w procesie pakowania produktów, w transporcie zbóż, załadunku i rozładunku silosów, itp.


URZĄDZENIA PŁUCZĄCE I ODWADNIACZE

stosowane są w procesach separacji zanieczyszczeń z kruszyw naturalnych i łamanych.

Odwadniacze kołowe typu – OKPP i OKPŻ

Do odwadniania i odzysku piasku z pulpy piaskowej powstałej w procesie uszlachetniania kruszyw mineralnych oraz do współpracy z pogłębiarką ssąco – tłoczącą (refuler).

Odwadniacze wstęgowe typu – ETE i TSE

Do płukania i odzyskiwania piasku(szczególnie drobnoziarnistego)z pulpy wodno – piaskowej w procesie klasyfikacji.


Płuczki mieczowe PMDPłuczka mieczowa dwuwałowa jest urządzeniem służącym do płukania mieszanki żwirowo-piaskowej o granulacji do 80 mm o punkcie piaskowym 25÷30% podawanej równomiernie. W płuczkach mieczowych uzyskuje się dobre rozpuszczanie części gliniastych za wyjątkiem nierozpuszczalnych składników w wodzie. Ponadto wypłukiwane jest drewno i inne pływające materiały przez strumień płynący w przeciwnym kierunku niż płukana mieszanka żwirowo-piaskowa.

Instalacje wodneURZĄDZENIA I ELEMENTY WYPOSAŻENIA ZAKŁADÓW PRZERÓBCZYCH

Stosowane do rozładunku kruszywa i dozowania do procesów przeróbczych.

Zbiorniki załadowcze z podajnikiem odsiewającym lub dozującym


Bufory - z podajnikiem dozującym.

Kosze zasypowe - z rynną i przenośnikiem wybierającymKONSTRUKCJE WSPORCZE MASZYN I URZĄDZEŃ

Do posadowienia maszyn i urządzeń w węzłach technologicznych zakładów (kruszarki, przesiewacze, płuczki, przenośniki)


BIOGAZOWNIE ROLNICZE

Są to obiekty posiadające wprawdzie stosunkowo niewiele mocy, jednak odznaczające się bardzo wysoką efektywnością w zakresie produkcji energii.Biogazownie rolnicze pozwalają łatwo i szybko doprowadzać do fermentacji różnego typu odpadów organicznych, co w konsekwencji prowadzi do powstawania biogazu.Oferujemy Kompleksowe realizacje Biogazowni Rolniczych jako generalny wykonawca. Biogazownia Rolnicza w Szczedrzykowicach.
Dane techniczne:

Produkcja energii elektrycznej na poziomie 1MW i energii cieplnej. Dwa zbiorniki fermentacyjne żelbetowe ogrzewane o pojemności około 3000 m3, Zbiorniki fermentacyjne przykryte membranami gazoszczelnymi. Zbiorniki wyposażone w niezbędny osprzęt czyli mieszadła, pompy, rury, separator i kontener sterujący pracą urządzeń technologicznych. Silnik kogeneracyjny o wysokiej sprawności wraz z zespołem filtrów i osuszaczem biogazu. Membrany zabezpieczone zaworami bezpieczeństwa. Zbiorniki magazynowe zakryte dachami zabezpieczającymi przed opadami atmosferycznymi oraz przed wydostaniem się na zewnątrz niepożądanych zapachów. System rur i pomp rozprowadzonych pomiędzy zbiornikami umożliwia łatwe przemieszczanie substancji biologicznych pomiędzy zbiornikami. Zbiorniki fermentacyjne wyposażone w system biologicznego odsiarczania produkowanego biogazu. W celu jednorodnego rozprowadzenia ciepła zbiorniki wyposażone są w mieszadła. Zawartość zbiorników kontrolowana jest za pomocą czujników poziomu, ciśnienia i temperatury. System sterowany jest układami elektronicznymi umieszczonymi w kontenerze technologicznym. Zbiornik magazynowy wyposażony w separator pozostałości pofermentacyjnych oddzielający frakcję stałą od cieczy. Ciecz trafia z powrotem do obiegu instalacji. Odseparowana frakcja stała może służyć jako nawóz.
WAGI SAMOCHODOWE

Oferujemy wagi samochodowe elektroniczne:
- najazdowe, zagłębione, dynamiczne (przejezdne)
Wyposażenie oprócz wyposażenia standard, według potrzeb i życzeń klienta:
- program wagowy,
- sygnalizatory świetlne,
- czytniki kard magnetycznych,
- szlabany