ŁZG ŁĘCZYCA S.A.

Jeden z najlepszych producentów maszyn
i urządzeń przeróbczych oraz konstrukcji stalowych.
24 721 34 41

ŁZG ŁĘCZYCA SPÓŁKA AKCYJNA
99 - 100 Łęczyca, ul. Kopalniana 9

tel. + 48 24 721 34 41 ÷ 43
fax +48 24 721 34 46
marketing: +48 24 721 34 44

mail: lzgsa@lzgsa.com.pl

NIP: PL 775-00-00-456
REGON: 610283402


Bank BPH S.A. 95 1060 0076 0000 3210 0019 7520
ING Bank Śląski S.A. 44 1050 1461 1000 0023 6085 6138

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX
Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000087890.
Kapitał zakładowy 1 108 800, 00 zł, wpłacony w całości.